Evde Laboratuvar ve Görüntüleme Hizmetleri

yasam-park-evde-labaratuvar-ve-goruntuleme-hizmeti-1024x680

Evde Laboratuvar ve Görüntüleme Hizmetleri

LABORATUVAR ( TÜM KAN VE İDRAR TAHLİLLERİ)

Testler ve İçerikler

Hemogram Kan hastalıkları (kansızlık, kan kanseri vb.), vücudun enfeksiyonlara karşı reaksiyonunun anlaşılması ve daha birçok hastalığın teşhisi, tedavisinin planlanması ve izlenmesinde kullanılır.

 • Sedimentasyon, CRP Akut ve kronik enfeksiyonlar, kötü huylu hastalıklar, romatizmal hastalıklar ve kanser gibi hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılır.
 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri) Şeker (Diyabet) hastalığı teşhisi için kullanılmaktadır.
 • Bun (Üre), Kreatinin Böbrek hastalıkları teşhis ve takibinde kullanılmaktadır.
 • AST, ALT, Gamma GT Karaciğer, safra kesesi ve yollarının hastalıkları hakkında bilgi verir
 • Total kolesterol, HDL, LDL, Trigliserid, Homosistein Koroner kalp hastalığı (damar tıkanıklıkları) oluşumu riskini değerlendirmede kullanılır.
 • Ürik Asit GUT Hastalığı hakkında bilgi verir.
 • TSH Guatr hastalığı hakkında bilgi verir.
 • PSA Prostat hastalıkları tanısında kullanılmaktadır.
 • Anti-HAV, HbsAg, Anti-Hbs, Anti-HCV Hepatit (Sarılık) A,B,C taşıyıcılığı ve hastalığın varlığı hakkında bilgi verir.
 • Tam İdrar Tahlili (TİT) Böbrek, idrar yolu ve mesanenin hastalıklarının teşhisinde kullanılır.
 • Dışkıda Gizli Kan (GGK) Sindirim sistemi (Mide, oniki parmak bağırsağı, kalın bağırsak ) kanamaları hakkında bilgilendirir.
 • MikroAlbüminüri Böbrek fonksiyonlarındaki bozulmaların erken teşhisinde kullanılır.
 • CA125 Yumurtalık kanserlerinin ön tanısında ve tedavisinde kullanılır.

EKG
RÖNTGEN
ULTRASON
AMBULANS HİZMETİ